Πληθυσμός της Κούβας — στατιστικά στοιχεία, δυναμική και σύγκριση με άλλες χώρες

Πληθυσμός της Κούβας — στατιστικά στοιχεία, δυναμική και σύγκριση με άλλες χώρες

Η Κούβα είναι μια μυστηριώδης και όμορφη χώρα που βρίσκεται στην Καραϊβική Θάλασσα. Η φήμη του νησιού δεν προέρχεται μόνο από τα τοπία και την πολιτιστική του κληρονομιά, αλλά και από τον πληθυσμό του.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που πραγματοποιήθηκε το 2020, η Κούβα έχει πληθυσμό άνω των 11 εκατομμυρίων. Αυτό καθιστά το νησί μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες στην περιοχή της Καραϊβικής.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Κούβας είναι ένας από τους χαμηλότερους μεταξύ όλων των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, τα τελευταία δέκα χρόνια ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ήταν μόνο περίπου 0,2%. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων και της αύξησης της θνησιμότητας.

Πληθυσμός της Κούβας

Η Κούβα έχει μια ποικιλόμορφη εθνοτική δομή πληθυσμού. Η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Αφροκουβανοί, απόγονοι πρώην σκλάβων που έφεραν στο νησί κατά την περίοδο της σκλαβιάς. Στην Κούβα ζουν επίσης απόγονοι Ισπανών αποικιοκρατών, Αράβων, Κινέζων και άλλων εθνοτήτων.

Η αστική περιοχή και το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της ιατρικής καθιστούν την Κούβα μία από τις χώρες με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο. Το μέσο προσδόκιμο ζωής στην Κούβα είναι περίπου 79 χρόνια.

Οι κύριες πόλεις της Κούβας είναι η Αβάνα, η Σάντα Κλάρα, το Σαντιάγο ντε Κούβα. Περίπου το 80% του πληθυσμού ζει σε πόλεις. Η Αβάνα, η πρωτεύουσα της Κούβας, είναι το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της χώρας.

Ο πληθυσμός της Κούβας κορυφώθηκε το 1970-1980 σε περίπου 10,8 εκατομμύρια. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός άρχισε να μειώνεται, κυρίως λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων και της υψηλής μετανάστευσης.

Τα οικονομικά προβλήματα και η πολιτική απομόνωση της Κούβας έχουν αντίκτυπο στη δυναμική του πληθυσμού. Παρόλα αυτά, η Κούβα εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες της Καραϊβικής.

Στατιστική

Τα τελευταία χρόνια, η δημογραφική κατάσταση στην Κούβα έχει αποδειχθεί αρκετά σταθερή. Το προσδόκιμο ζωής είναι περίπου 79 χρόνια, ένα από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Η διάρθρωση του φύλου του πληθυσμού είναι σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένη: 49,6% είναι άνδρες, 50,4% γυναίκες.

Ο πληθυσμός της Κούβας έχει υψηλό ποσοστό αλφαβητισμού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αλφαβητισμός στον πληθυσμό άνω των 15 ετών είναι περίπου 99,8%. Το ποσοστό αλφαβητισμού για τους άνδρες είναι 99,9% και για τις γυναίκες είναι 99,7%.

Κούβα: συνολικός πληθυσμός

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που πραγματοποιήθηκε το 2020, ο συνολικός πληθυσμός της Κούβας είναι περίπου 11,3 εκατομμύρια. Αυτό καθιστά την Κούβα μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες στην περιοχή της Καραϊβικής.

Η πληθυσμιακή δυναμική της Κούβας δείχνει μερικές ενδιαφέρουσες τάσεις. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1960, η Κούβα γνώρισε σημαντική πληθυσμιακή αύξηση λόγω της επιτυχούς εφαρμογής κυβερνητικών προγραμμάτων για τη μείωση της βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας. Ωστόσο, τις επόμενες δεκαετίες, ο πληθυσμός της Κούβας σταθεροποιήθηκε και άρχισε να μειώνεται ελαφρά.

Συγκρίνοντας τον πληθυσμό της Κούβας με άλλες χώρες, μπορεί να σημειωθεί ότι είναι ένας από τους χαμηλότερους στην Αμερική. Για παράδειγμα, το Μεξικό έχει πληθυσμό πάνω από 120 εκατομμύρια, ενώ η Βραζιλία έχει πληθυσμό περίπου 210 εκατομμύρια.

Ωστόσο, παρά τον σχετικά μικρό πληθυσμό της, η Κούβα έχει σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα της ιατρικής, της εκπαίδευσης και άλλων κοινωνικών τομέων. Το ποσοστό αλφαβητισμού και η μακροζωία της Κούβας είναι από τα υψηλότερα στη Λατινική Αμερική.

Κατανομή του πληθυσμού της Κούβας ανά περιοχή

Η Κούβα, μια από τις μεγαλύτερες νησιωτικές χώρες της Καραϊβικής, έχει ποικίλο γεωγραφικό τοπίο και αντίστοιχα διαφορετική περιφερειακή πληθυσμιακή κατανομή. Ο πληθυσμός της Κούβας διαιρείται επίσημα σε 15 επαρχίες και 168 δήμους.

Ο πληθυσμός της Κούβας ζει κυρίως σε αστικές περιοχές. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας είναι η Αβάνα, όπου ζει περίπου το 20% του πληθυσμού. Η Αβάνα θεωρείται το οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της Κούβας.

Ωστόσο, εκτός από την Αβάνα, υπάρχουν και άλλες μεγάλες πόλεις όπως το Σαντιάγο ντε Κούβα, το Σαντιάγο ντε Κούβα, το Καμιγουάι και η Σάντα Κλάρα, που είναι επίσης σημαντικά περιφερειακά κέντρα με υψηλές συγκεντρώσεις πληθυσμού.

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Κούβας, έχει σχετικά υψηλή πυκνότητα πληθυσμού. Ωστόσο, σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η επαρχία Pinar del Rio και η επαρχία του Guantanamo Bay, η πυκνότητα του πληθυσμού είναι πολύ χαμηλότερη.

Περιοχή Πληθυσμός (χιλιάδες άτομα) Μερίδιο πληθυσμού της Κούβας
Αβάνα 2143 19,6%
Σαντιάγο ντε Κούβα 458 4,2%
Καμιγουάι 426 3,9%
Σάντα Κλάρα 403 3,7%
Άλλες περιοχές 7641 69,9%

Έτσι, η περιφερειακή κατανομή του πληθυσμού της Κούβας δείχνει υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού στην περιφέρεια της πρωτεύουσας και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Ωστόσο, η χώρα έχει επίσης απομακρυσμένες περιοχές με χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα, γεγονός που επηρεάζει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Κούβας.

Θνησιμότητα και γονιμότητα στην Κούβα

Θνησιμότητα

Η κατάσταση της θνησιμότητας στην Κούβα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Το 2020, ο μέσος ετήσιος αριθμός θανάτων ήταν 9 άτομα ανά 1000 πληθυσμού. Αυτό είναι χαμηλό σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες. Η θνησιμότητα στην Κούβα μειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που οφείλεται στην ανάπτυξη της ιατρικής υποδομής, στο υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού και στη διαθεσιμότητα ιατρικής περίθαλψης για ολόκληρο τον πληθυσμό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Κούβα έχει ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Το επίτευγμα αυτό είναι αποτέλεσμα επιτυχημένων κοινωνικών προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού.

Γονιμότητα

Το ποσοστό γεννήσεων στην Κούβα είναι επίσης ένας σημαντικός δείκτης της κατάστασης του πληθυσμού. Το 2020, ο μέσος ετήσιος αριθμός νεογνών ήταν 9 άτομα ανά 1000 πληθυσμού. Αυτό το ποσοστό είναι σχετικά χαμηλό, αλλά η Κούβα εξακολουθεί να διατηρεί θετική φυσική αύξηση του πληθυσμού.

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα στην Κούβα περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης για έγκυες γυναίκες, υψηλά επίπεδα περιγεννητικής υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνια προγράμματα υποστήριξης μητέρας και παιδιού.

Δυναμική

Ο πληθυσμός της Κούβας έχει αναπτυχθεί δυναμικά τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σήμερα σε περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται μια σταθερή αύξηση του πληθυσμού της Κούβας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, από το 1980 έως το 2019, ο πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο πληθυσμός της Κούβας εξερράγη τη δεκαετία του 1960 ως αποτέλεσμα της αύξησης των ποσοστών γεννήσεων και της μείωσης των θανάτων. Αυτό οφειλόταν στην εισαγωγή διαφόρων προγραμμάτων για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και εκπαίδευσης στο νησί.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επιβράδυνση στην αύξηση του πληθυσμού της Κούβας. Λόγω των οικονομικών δυσκολιών και άλλων παραγόντων όπως η μετανάστευση, η μείωση των ποσοστών γεννήσεων και η αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας, η αύξηση του πληθυσμού της Κούβας έχει επιβραδυνθεί.

Συγκρίνοντας τη δυναμική του πληθυσμού της Κούβας με άλλες χώρες, μπορεί να σημειωθεί ότι η πληθυσμιακή αύξηση της Κούβας είναι πιο αργή από ό,τι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά πιο σταθερή σε σύγκριση με ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες.

Ετος Πληθυσμός (εκατομμύρια)
1980 9,81
1990 10.63
2000 11.18
2010 11.24
2019 11.33

Ο πίνακας δείχνει ότι ο πληθυσμός της Κούβας έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,52 εκατομμύρια ανθρώπους τα τελευταία 39 χρόνια.

Αλλαγή στον πληθυσμό της Κούβας τα τελευταία 10 χρόνια

Ο πληθυσμός της Κούβας έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία με πολλούς βασικούς τρόπους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2010 ο πληθυσμός της Κούβας ήταν 11,2 εκατομμύρια. Με την πάροδο του χρόνου, ο πληθυσμός της χώρας συνέχισε να αυξάνεται, φτάνοντας τα 11,3 εκατομμύρια μέχρι το 2020.

Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια, ο πληθυσμός της Κούβας αυξήθηκε κατά 0,1 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντη, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η Κούβα έχει σχετικά σταθερούς δημογραφικούς δείκτες. Παρά την ελαφρά αύξηση του πληθυσμού, η χώρα διατήρησε με επιτυχία τον πληθυσμό της και διατήρησε περίπου το ίδιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Κούβα κατατάσσεται στη μέση όσον αφορά το μέγεθος του πληθυσμού. Για παράδειγμα, ο πληθυσμός της Κούβας είναι χαμηλότερος από χώρες όπως το Μεξικό και η Βραζιλία, αλλά υψηλότερος από ορισμένες πιο αραιοκατοικημένες χώρες όπως η Κόστα Ρίκα και η Ουρουγουάη.

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή του πληθυσμού της Κούβας είναι το ποσοστό γεννήσεων, το ποσοστό θνησιμότητας και η μετανάστευση. Την τελευταία δεκαετία, η Κούβα έχει αντιμετωπίσει πολλές δημογραφικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων και της γήρανσης του πληθυσμού. Ωστόσο, χάρη στις κυβερνητικές πολιτικές υγείας και κοινωνικής πολιτικής, η Κούβα μπόρεσε να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα και να διατηρήσει τη σταθερότητα στην αγορά εργασίας.

Γενικά, τα τελευταία 10 χρόνια, ο πληθυσμός της Κούβας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, γεγονός που υποδηλώνει επιτυχημένα μέτρα στον τομέα της δημογραφικής πολιτικής και της κοινωνικής σταθερότητας στη χώρα.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *