Πληθυσμός της Εσθονίας — στατιστικές και δημογραφική κατάσταση στη χώρα αυτή τη στιγμή

Πληθυσμός της Εσθονίας — στατιστικές και δημογραφική κατάσταση στη χώρα αυτή τη στιγμή

Πληθυσμός της Εσθονίας: στατιστικές, αριθμοί, δημογραφία

Η Εσθονία είναι μια μικρή χώρα που βρίσκεται στη βορειοανατολική Ευρώπη. Παρά τη μικρή γεωγραφική της θέση, η Εσθονία έχει μια ενδιαφέρουσα και ποικιλόμορφη δημογραφική δομή.

Ο πληθυσμός της Εσθονίας είναι περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτός ο αριθμός, φυσικά, μπορεί να φαίνεται μικρός σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες, αλλά μην ξεχνάτε ότι η πληθυσμιακή πυκνότητα στην Εσθονία είναι σχετικά υψηλή.

Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το μέγεθος του πληθυσμού είναι η δημογραφική δομή. Στην Εσθονία, το μερίδιο των νέων είναι περίπου το 15% του συνολικού πληθυσμού. Παράλληλα, το ποσοστό των ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) φτάνει σχεδόν το 20%. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η Εσθονία αντιμετωπίζει προκλήσεις στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης.

Στατιστικά πληθυσμού της Εσθονίας

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε το 2019, η Εσθονία έχει τον ακόλουθο πληθυσμό ανά ηλικιακή ομάδα:

Ηλικιακή ομάδα Πληθυσμός
0-14 ετών 206 678
15-64 ετών 857 053
65 και άνω 259 760

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μεγαλύτερη δραστηριότητα του πληθυσμού εμφανίζεται σε ηλικία εργασίας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Εσθονία έχει κυρίως γυναικείο πληθυσμό. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, για κάθε 100 γυναίκες υπάρχουν περίπου 84 άνδρες.

Η Εσθονία έχει αρκετά υψηλό ποσοστό αλφαβητισμού, κάτι που αποτελεί θετικό δείκτη για την ανάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου το 99% του πληθυσμού της Εσθονίας γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Έτσι, οι στατιστικές πληθυσμού της Εσθονίας δείχνουν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα. Τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και οι εκροές πληθυσμών θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν αντίκτυπο στη δημογραφική κατάσταση και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Πληθυσμός

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που πραγματοποιήθηκε το 2011, ο συνολικός πληθυσμός της Εσθονίας ήταν περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό δείχνει τον μικρό πληθυσμό της χώρας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μια ιδιαιτερότητα της δημογραφικής κατάστασης στην Εσθονία είναι η τάση προς μείωση του πληθυσμού. Τις τελευταίες δεκαετίες, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλή γονιμότητα και υψηλή θνησιμότητα. Αυτό οδηγεί σε μείωση της φυσικής αύξησης του πληθυσμού και σε αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο.

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθυσμό της Εσθονίας είναι η μετανάστευση. Πολλοί Εσθονοί επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν σε άλλες χώρες, γεγονός που έχει αντίκτυπο στη μείωση του πληθυσμού.

Ταυτόχρονα, η αύξηση του πληθυσμού καθοδηγείται από τη μετανάστευση. Η Εσθονία προσελκύει εργατικό δυναμικό από άλλες χώρες, ιδίως από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Φινλανδία.

Για αναφορά: η δημογραφική κατάσταση αναλύεται και ενημερώνεται τακτικά από τους επίσημους στατιστικούς φορείς της Εσθονίας.

Τάσεις αύξησης του πληθυσμού

Ο πληθυσμός της Εσθονίας αυξάνεται σταδιακά, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται επιβράδυνση της ανάπτυξής του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε ως αποτέλεσμα της μαζικής μετανάστευσης. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 2000, χάρη στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και την ελκυστικότητα της Εσθονίας για τους επισκέπτες, ο πληθυσμός άρχισε σταδιακά να αυξάνεται.

Οι βασικοί παράγοντες για την αύξηση του πληθυσμού της Εσθονίας είναι παράγοντες όπως η αύξηση του πληθυσμού στον τόπο γέννησης (φυσική αύξηση) και η αύξηση της μετανάστευσης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η φυσική αύξηση του πληθυσμού έχει μειωθεί, η οποία συνδέεται με αύξηση της θνησιμότητας και μείωση του ποσοστού γεννήσεων. Αυτό οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού και σε οικονομικούς παράγοντες όπως το υψηλό κόστος ανατροφής των παιδιών και η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης για οικογένειες με παιδιά.

Η αύξηση της μετανάστευσης του πληθυσμού της Εσθονίας επηρεάζεται τόσο από τη μετανάστευση όσο και από τη μετανάστευση. Αν στο παρελθόν πολλοί Εσθονοί εγκατέλειπαν τη χώρα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, τώρα πολλοί από αυτούς επιστρέφουν. Επιπλέον, η Εσθονία προσελκύει μετανάστες από άλλες χώρες, ειδικά από γειτονικές χώρες όπως η Ρωσία και η Φινλανδία.

Οι τάσεις στην αύξηση του πληθυσμού στην Εσθονία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δημογραφική κατάσταση στη χώρα. Αν και ο πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, η μείωση της φυσικής αύξησης και η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων προκαλούν ορισμένα δημογραφικά προβλήματα. Για να διατηρήσει σταθερή και βιώσιμη πληθυσμιακή ανάπτυξη, η χώρα χρειάζεται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα όπως η ανάπτυξη της οικονομίας, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η προώθηση της γονιμότητας.

Σύγκριση με άλλες χώρες της Βαλτικής

Μέγεθος πληθυσμού:

Δημογραφική σύνθεση:

Όσον αφορά τη δημογραφική σύνθεση, και οι τρεις χώρες της Βαλτικής κυριαρχούνται από την ίδια περίπου εθνοτική ομάδα — τους Βάλτες. Αποτελούν περίπου το 60% του πληθυσμού της Εσθονίας και της Λετονίας και περίπου το 80% του πληθυσμού της Λιθουανίας. Επίσης, κάθε μία από αυτές τις χώρες έχει ένα μικρό ποσοστό ρωσόφωνου πληθυσμού, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με τη συγκεκριμένη περιοχή.

Επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης:

Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία έχουν παρόμοια επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, αλλά η Εσθονία κατέχει ηγετική θέση στην κατασκευή ψηφιακών υποδομών και στην εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της ζωής. Η Εσθονία είναι επίσης μέλος της Ευρωζώνης, γεγονός που επηρεάζει την οικονομική σταθερότητα και το επενδυτικό κλίμα της χώρας.

Έτσι, αν και ο πληθυσμός της Εσθονίας είναι σημαντικά μικρότερος από τις γειτονικές χώρες της Βαλτικής, υπάρχουν ομοιότητες στη δημογραφική σύνθεση και το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Κάθε μία από αυτές τις χώρες έχει τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά που τις κάνουν ενδιαφέρουσες για μελέτη και σύγκριση.

Κατανομή πληθυσμού ανά περιοχή

Η Εσθονία έχει 15 διοικητικές περιφέρειες, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει διαφορετικές πτυχές του πολιτισμού και του τρόπου ζωής. Εδώ είναι οι κύριες περιοχές της Εσθονίας και τα χαρακτηριστικά τους:

  • Κομητεία Harju: η μεγαλύτερη περιοχή της Εσθονίας, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της χώρας. Περιλαμβάνει την πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν. Η κομητεία Harju είναι γνωστή για τις αναπτυγμένες οικονομικές και υποδομές της.
  • Επαρχία Ida-Viru: βρίσκεται στα ανατολικά της Εσθονίας και συνορεύει με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτή η περιοχή έχει πλούσιους φυσικούς πόρους και ανεπτυγμένη βιομηχανία. Πόλεις όπως η Narva και η Kohtla-Jarve βρίσκονται εδώ.
  • Επαρχία Tartu: βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας. Η κομητεία Tartu είναι το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο της Εσθονίας χάρη στην παρουσία του Πανεπιστημίου του Tartu και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
  • Κομητεία Pärnu: βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας και έχει όμορφες παραλίες στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας. Η κομητεία Pärnu είναι ένα δημοφιλές θέρετρο με πολλά ξενοδοχεία και σανατόρια.
  • Läänemaa: βρίσκεται στη δυτική Εσθονία και είναι γνωστή για το γραφικό φυσικό τοπίο της, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Saaremaa. Υπάρχουν πολλοί αγροτικοί οικισμοί και μικρές πόλεις σε αυτή την περιοχή.

Εκτός από τις παραπάνω περιοχές, η Εσθονία έχει και άλλες περιοχές όπως η κομητεία Viljandi, η κομητεία Jõgeva, η κομητεία Jõglava, η κομητεία Tartu κ.λπ. Κάθε περιοχή έχει τη δική της μοναδική ατμόσφαιρα και αξιοθέατα, καθιστώντας την Εσθονία μια ενδιαφέρουσα χώρα για εξερεύνηση και ζωή.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Μέγεθος πληθυσμού. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, ο πληθυσμός της Εσθονίας είναι περίπου 1,3 εκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός παρέμεινε σε σχετικά σταθερό επίπεδο, αλλά υπάρχουν κάποιες διαφορές στη δυναμική μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας.

Φυσική ανάπτυξη. Ο ρυθμός φυσικής αύξησης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του αριθμού των γεννήσεων και του αριθμού των θανάτων. Τα τελευταία χρόνια, η Εσθονία γνώρισε αρνητική φυσική ανάπτυξη, η οποία συνδέεται με χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Στη χώρα εκτελούνται ενεργά κρατικά προγράμματα για την τόνωση του ποσοστού γεννήσεων.

Ισοζύγιο μετανάστευσης. Το υπόλοιπο μετανάστευσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του αριθμού των αφίξεων και του αριθμού των αναχωρήσεων. Τα τελευταία χρόνια, η Εσθονία γνώρισε θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των αφίξεων υπερβαίνει τον αριθμό των αναχωρήσεων. Αυτό οφείλεται στην ενεργό πολιτική προσέλκυσης ξένων ειδικών και στο υψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Ηλικιακή δομή. Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού της Εσθονίας διαφέρει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών, το οποίο συνδέεται με δημογραφικές αλλαγές και υψηλό προσδόκιμο ζωής. Μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των παιδιών και των νέων.

Κατανομή πληθυσμού ανά φύλο. Στην Εσθονία υπάρχουν περίπου ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή διαφορά στην κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Για παράδειγμα, οι γυναίκες κυριαρχούν στους ηλικιωμένους και οι άνδρες κυριαρχούν στους νέους.

Μέση ηλικία του πληθυσμού

Επί του παρόντος, η μέση ηλικία του εσθονικού πληθυσμού είναι περίπου XX έτη. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα έχει κυρίαρχο ηλικιωμένο πληθυσμό. Ο λόγος για αυτόν τον χαμηλό μέσο όρο ηλικίας είναι το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ο παράγοντας αυτός έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και δημιουργεί προβλήματα στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Από την άποψη αυτή, η κυβέρνηση της Εσθονίας λαμβάνει μέτρα για την αύξηση του ποσοστού γεννήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων για οικογένειες με παιδιά, προγραμμάτων για την αύξηση της διαθεσιμότητας νηπιαγωγείων και σχολείων. Διεξάγονται επίσης καμπάνιες για την προσέλκυση νέων επαγγελματιών από άλλες χώρες για τη βελτίωση της δημογραφικής κατάστασης στη χώρα.

Ωστόσο, η αλλαγή της μέσης ηλικίας του πληθυσμού είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που απαιτεί συστημικές αλλαγές σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Για να επιτύχει βιώσιμη δημογραφική ανάπτυξη, η Εσθονία πρέπει να δώσει προσοχή όχι μόνο στο ποσοστό γεννήσεων, αλλά και στο βιοτικό επίπεδο, την υγειονομική περίθαλψη, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Έτσι, η μέση ηλικία του πληθυσμού είναι ένας σημαντικός δείκτης που αντικατοπτρίζει τη δημογραφική κατάσταση στην Εσθονία. Για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας και την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χαμηλή μέση ηλικία, είναι απαραίτητο να ληφθούν στοχευμένα μέτρα για την αύξηση του ποσοστού γεννήσεων και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη νέα γενιά.

Διάρκεια ζωής

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το προσδόκιμο ζωής στην Εσθονία είναι περίπου 77 χρόνια για τους άνδρες και περίπου 83 χρόνια για τις γυναίκες. Τα στοιχεία αυτά συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τις τελευταίες δεκαετίες, το προσδόκιμο ζωής στην Εσθονία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη της ιατρικής, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην κοινωνική υποστήριξη του πληθυσμού. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ διαφορετικών περιοχών της χώρας.

Παρά τη θετική δυναμική, τα προβλήματα που σχετίζονται με το προσδόκιμο ζωής στην Εσθονία παραμένουν επίκαιρα. Τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη μείωση του προσδόκιμου ζωής. Ο τρόπος ζωής, οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, καθώς και η διαθεσιμότητα και η ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης έχουν επίσης αντίκτυπο.

Για τη βελτίωση της κατάστασης, διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες πραγματοποιούνται στην Εσθονία για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και τον έλεγχο της νοσηρότητας και της θνησιμότητας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών, καθώς και στην παροχή ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης.

Το προσδόκιμο ζωής είναι ένας σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση της δημογραφικής κατάστασης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη μείωση των διαφορών στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ διαφορετικών ομάδων και περιοχών της Εσθονίας.

Γονιμότητα και θνησιμότητα

Το 2020, ο αριθμός των νεογνών ήταν 12.367, δηλαδή 2,9% λιγότερα από το προηγούμενο έτος. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα μειώνεται. Η μείωση της γονιμότητας σχετίζεται με διάφορους παράγοντες, όπως η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, η αλλαγή των κοινωνικών στερεοτύπων, οι οικονομικές δυσκολίες και άλλοι.

Το ποσοστό θνησιμότητας στην Εσθονία παραμένει επίσης υψηλό. Το 2020 σημειώθηκαν 17.901 θάνατοι, αυξημένοι κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η κύρια αιτία θανάτου είναι οι χρόνιες ασθένειες όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος και οι παθήσεις του αναπνευστικού.

Η μείωση του ποσοστού γεννήσεων και η αύξηση της θνησιμότητας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη δομή του πληθυσμού της Εσθονίας και οδηγούν σε γήρανση του πληθυσμού. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, η χώρα εφαρμόζει διάφορα προγράμματα και μέτρα στήριξης με στόχο τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών αιτιών της χαμηλής γονιμότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Η γονιμότητα και η θνησιμότητα είναι σημαντικές πτυχές της δημογραφικής κατάστασης στην Εσθονία και η μελέτη τους μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα και να προβλέψουμε τις μελλοντικές αλλαγές στον πληθυσμό της χώρας.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *